Visiting The Que Huong Charity Center

Visiting The Que Huong Charity Center

Danh mục: Event

Ngày đăng: 15:37:11 28-09-2015 | 8329 lượt xem

1 sao1 sao1 sao1 sao1 sao
(Bạn đánh giá bài viết này mấy sao?)

 
Visiting The Que Huong Charity Center
 
Visiting The Que Huong Charity CenterVisiting The Que Huong Charity Center
 
 ​
Bài viết khác:

Kim Chi Festival 2014

Kim Chi Festival 2014

Cultural Bridge of The Vietnam & Korea - Building a good relationship between Mirae JSC & Agri Bank
Mirae Joint Stock Company
Head Office (South Vietnam Office & Factory)
T: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457       F: +84 (274) 3791-037

Hung Yen Branch (North Vietnam Factory)
T: +84 (221) 3974 170~171    F: +84 (221) 3974 172

Seoul Office (Korea Office)
T: +82 (2) 539-4300   F: +82 (2) 539-8719
Visiting The Que Huong Charity Center Mirae Joint Stock CompanyVisiting The Que Huong Charity Center Mirae Joint Stock CompanyVisiting The Que Huong Charity Center, Mirae Joint Stock Company trên Bình chọn