Banner
Investor Relation

KMR Listing Information

The Company’s shares are listed on Hochiminh Stock Exchange Stock name: Mirae Joint Stock Company Listing...

View detail

KMR Trading Information

<!--cke_bookmark_171S--><!--cke_bookmark_171E-->

View detail

The General Shareholder’s Meeting

27/04/2018 10:40 ►​  Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm...

View detail

The Board of Management

► 26/07/2017 13:20  ​Báo Cáo Quản Trị 6 Tháng Đầu Năm 2017 (Tải...

View detail

Company Charter

27/04/2018 11:39​​ ►​​   Quy chế quản trị công ty sửa đổi bổ...

View detail

Annual Reports

11/04/2018 08:52 ►   Báo Cáo Thường Niên Năm 2017 (tải...

View detail

Financial Report

Năm Tài Chính Kỳ Báo Cáo 2018 19/10/2018 ...

View detail

Mirae Joint Stock Company
Head Office (South Vietnam Office & Factory)
T: +84 (0650) 3791-038~9 / 3737 457       F: +84 (0650) 3791-037

Hung Yen Branch (North Vietnam Factory)
T: +84 (0321) 3974 170~171    F: +84 (0321) 3974 172

Seoul Office (Korea Office)
T: (02) 539-4300   F: (02) 539-8719
Investor Relation Mirae Joint Stock CompanyInvestor Relation Mirae Joint Stock CompanyInvestor Relation, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn