Banner
Investor Relation

KMR Listing Information

The Company’s shares are listed on Hochiminh Stock Exchange Stock name: Mirae Joint Stock Company Listing...

View detail

KMR Trading Information

<!--cke_bookmark_171S--><!--cke_bookmark_171E-->

View detail

The General Shareholder’s Meeting

26/04/2024 12:11 ►​ Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024  ...

View detail

The Board of Management

► 26/07/2017 13:20  ​Báo Cáo Quản Trị 6 Tháng Đầu Năm 2017 (Tải...

View detail

Company Charter

29/04/2021 13:38​​ ►​​ Các quy chế ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ...

View detail

Annual Reports

  07/04/2021 13:25 ►   Báo Cáo Thường Niên Năm 2021 (Tải...

View detail

Financial Report

2024 20/04/2024 15:12 ► Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 và giải trình chênh...

View detail

News To Investor

► Thông Tin Cổ Đông Năm 2024 ► Thông Tin Cổ Đông Năm 2023  ► Thông Tin Cổ...

View detail

Mirae Joint Stock Company
Head Office (South Vietnam Office & Factory)
T: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457       F: +84 (274) 3791-037

Hung Yen Branch (North Vietnam Factory)
T: +84 (221) 3974 170~171    F: +84 (221) 3974 172

Seoul Office (Korea Office)
T: +82 (2) 539-4300   F: +82 (2) 539-8719
Investor Relation Mirae Joint Stock CompanyInvestor Relation Mirae Joint Stock CompanyInvestor Relation, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn