Kim Chi Festival 2014

Kim Chi Festival 2014

Danh mục: Event

Ngày đăng: 15:21:14 28-09-2015 | 9737 lượt xem

1 sao1 sao1 sao1 sao1 sao
(Bạn đánh giá bài viết này mấy sao?)

Kim Chi Festival 2014


 
Cultural Bridge of The Vietnam & Korea - Building a good relationship between Mirae JSC & Agri Bank.
  
Kim Chi Festival 2014 Kim Chi Festival 2014
 
Kim Chi Festival 2014
Kim Chi Festival 2014
Bài viết khác:

Visiting The Que Huong Charity Center

Visiting The Que Huong Charity Center

An annual community activity of Mirae JSC.
Mirae Joint Stock Company
Head Office (South Vietnam Office & Factory)
T: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457       F: +84 (274) 3791-037

Hung Yen Branch (North Vietnam Factory)
T: +84 (221) 3974 170~171    F: +84 (221) 3974 172

Seoul Office (Korea Office)
T: +82 (2) 539-4300   F: +82 (2) 539-8719
Kim Chi Festival 2014 Mirae Joint Stock CompanyKim Chi Festival 2014 Mirae Joint Stock CompanyKim Chi Festival 2014, Mirae Joint Stock Company trên Bình chọn