Năm 2022
►12/12/2022 15:49 CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với Công ty Mirae Fiber Tech (Tải về
►07/12/2022 13:27 CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng Agribank (Tải về
►30/11/2022 11:15 CBTT Nộp tiền theo Quyết định của Cục thuế Tình Bình Dương (Tải về)
►24/11/2022 15:39 CBTT Quyết định của Cục thuế Tình Bình Dương về việc vi phạm hành chính về thuế (Tải về)
►12/10/2022 12:43 CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (Tải về)
►05/09/2022 14:12 CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Agribank (Tải về
►25/07/2022 09:22 CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2022 (Tải về)
►15/06/2022 14:31 CBTT Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022 (Tải về)
►16/05/2022 15:20 CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (Tải về
►09/05/2022 15:20 CBTT Nộp tiền thu hồi thuế TNDN năm 2020-2021 theo quyết định của Thanh tra Tỉnh Hưng Yên (Tải về)
►06/05/2022 10:09 CBTT Quyết định của Thanh tra Tỉnh Hưng Yên về việc thu hồi thuế TNDN năm 2020-2021 (Tải về)
►06/04/2022 12:45 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Tải về
►31/03/2022 17:11 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Tải về
►02/03/2022 14:48 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Tải về
►02/03/2022 10:23 Công bố Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Tải về
►25/01/2022 15:35 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 (tải về)
►24/01/2022 09:49 Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank (tải về)
►18/01/2022 10:37 Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT, Người phụ trách QTCT và Thư ký công ty. (Tải về)
Mirae Joint Stock Company
Head Office (South Vietnam Office & Factory)
T: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457       F: +84 (274) 3791-037

Hung Yen Branch (North Vietnam Factory)
T: +84 (221) 3974 170~171    F: +84 (221) 3974 172

Seoul Office (Korea Office)
T: +82 (2) 539-4300   F: +82 (2) 539-8719
Năm 2022 Mirae Joint Stock CompanyNăm 2022 Mirae Joint Stock CompanyNăm 2022, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn