Banner
Quan hệ cổ đông

Bản Cáo Bạch

21/11/2014 16:06​ ►​   Bản Cáo Bạch ngày 9/11/2009 (tải về)

View detail

Thông Tin Niêm Yết

Cổ phiếu Công ty cổ phần Mirae được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành...

View detail

Thông tin giao dịch

BIỂU ĐỒ GIAO DỊCH, KHỐI LƯỢNG CỦA CỔ PHIẾU...

View detail

Đại Hội Cổ Đông

27/04/2023 13:28 ►​ Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Tải...

View detail

Hội Đồng Quản Trị

26/07/2017 13:20 ►   ​Báo Cáo Quản Trị 6 Tháng Đầu Năm 2017 (Tải...

View detail

Điều lệ

29/04/2021 13:38​​ ►​​ Các quy chế ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ...

View detail

Báo Cáo Thường Niên

 07/04/2021 13:25 ►   Báo Cáo Thường Niên Năm 2021 (Tải về)   13/04/2021...

View detail

Báo Cáo Tài Chính

Năm Tài Chính Kỳ Báo Cáo 2023 20/04/2023 09:33...

View detail

Thông Tin Cổ Đông

► Thông Tin Cổ Đông Năm 2021 ► Thông Tin Cổ Đông Năm 2020 ► Thông Tin Cổ Đông...

View detail

Công Ty Cổ Phần Mirae


Trụ Sở Chính
ĐT: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457    Fax: +84 (274) 3791-037​   

Chi Nhánh Hưng Yên
ĐT: +84 (221) 3974 170~171      Fax: +84 (221) 3974 172

Văn Phòng Seoul
ĐT: +82 (2) 539-4300   Fax: +82 (2) 539-8719
Quan hệ cổ đông Mirae Joint Stock CompanyQuan hệ cổ đông Mirae Joint Stock CompanyQuan hệ cổ đông, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn