Thông Tin Cổ Đông Năm 2023
►25/10/2023 12:54 CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng Agribank (Tải về)
►17/10/2023 13:54 CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng Phương Đông (OCB) (Tải về)
►26/07/2023 13:38 CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank (Tải về)
►25/07/2023 10:53 Đính chính Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023 (Tải về)  
►21/07/2023 10:10 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023 (Tải về
►01/06/2023 15:36 CBTT Ký hợp đồng kiểm toán năm 2023 (Tải về)
►05/04/2023 12:44 CBTT Báo cáo thường niên 2022 (Tải về)
►05/04/2023 12:42 CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Tải về)
►01/03/2023 13:11 CBTT Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Tải về)
►02/02/2023 15:06 Đính chính Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 (Tải về
►18/01/2023 15:23 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 (Tải về
►17/01/2023 09:55 Thông báo thay đổi nhân sự : Miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Kim Chul Soo (Tải về)
►09/01/2023 12:34 CBTT Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Kim Chul Soo (tải về
Công Ty Cổ Phần Mirae


Trụ Sở Chính
ĐT: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457    Fax: +84 (274) 3791-037​   

Chi Nhánh Hưng Yên
ĐT: +84 (221) 3974 170~171      Fax: +84 (221) 3974 172

Văn Phòng Seoul
ĐT: +82 (2) 539-4300   Fax: +82 (2) 539-8719
Thông Tin Cổ Đông Năm 2023 Mirae Joint Stock CompanyThông Tin Cổ Đông Năm 2023 Mirae Joint Stock CompanyThông Tin Cổ Đông Năm 2023, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn