Thông tin cổ đông năm 2021
►09/11/2021 15:40 Báo cáo IR quý 3/2021 (Tải về)
►24/09/2021 12:59 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn tại Agribank (Tải về
►17/09/2021 13:17 Báo cáo giao dịch của cổ đông nội bộ (Tải về)
►01/09/2021 12:17 Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (Tải về)
►30/08/2021 12:51 Báo cáo giao dịch của cổ đông nội bộ 
                                 Ông Kim In Sou 
                                 Ông Kim Chul Soo
►19/08/2021 11:14 Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ (Tải về)
►05/08/2021 14:14 Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ (Tải về)
►23/07/2021 15:30 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2021 (Tải về)
►23/07/2021 13:38 Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ (tải về)
►17/05/2021 12:48 CBTT ký hợp đồng kiểm toán (Tải về)
►05/05/2021 15:35 CBTT Thay đổi Tổng Giám Đốc (Tải về)
►07/04/2021 13:10 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (tải về)
►01/04/2021 16:02 Thư mời và Mẫu giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021 (Tải về)
►26/02/2021 13:02 Công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021 và thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự (tải về)
►25/01/2021 14:10 Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (tải về)
►05/01/2021 13:45 Công bố nghị quyết HĐQT về giao dịch tín dụng với Ngân háng TMCP Công Thương Việt Nam - CN KCB Bình Dương (Tải về)
Công Ty Cổ Phần Mirae


Trụ Sở Chính
ĐT: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457    Fax: +84 (274) 3791-037​   

Chi Nhánh Hưng Yên
ĐT: +84 (221) 3974 170~171      Fax: +84 (221) 3974 172

Văn Phòng Seoul
ĐT: +82 (2) 539-4300   Fax: +82 (2) 539-8719
Thông tin cổ đông năm 2021 Mirae Joint Stock CompanyThông tin cổ đông năm 2021 Mirae Joint Stock CompanyThông tin cổ đông năm 2021, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn