2020
►25/12/2020 14:07 Công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (Tải về)
►21/10/2020 13:02 Công bố Công văn đính chính số liệu năm 2019 trên báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 (Tải về)
►19/10/2020 16:03 Công bố Công văn giải trình báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 (Tải về)
►19/10/2020 13:02 Công bố Quyết định xử phạt hành chính của Chi Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên (Tải về)
►11/09/2020 11:25 Công bố nghị quyết HĐQT số 06/2020/NQ-HĐQT thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng Agribank - CN KCN Sóng Thần (Tải về)
►10/09/2020 15:07 Công bố nghị quyết HĐQT số 05/2020/NQ-HĐQT thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (Tải về)
►20/07/2020 11:31  Công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 (tải về)
►10/06/2020 11:01  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đồi lần thứ 12 do bổ sung ngành nghề kinh doanh (tải về
►29/05/2020 16:30  Công bố quyết định của cơ quan thuế (tải về)
►29/04/2020 13:47 Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của ông Shin Young Sik và bầu TGĐ thay thế (Tải về)
►13/04/2020 14:51 Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 (Tải về)
►06/04/2020 08:57 Thư mời tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 (Tải về)
►26/03/2020 09:30 Công bố Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thuê tài chính (Tải về
►11/03/2020 12:45 Thông báo thay đổi mẫu con dấu  (Tải về)
►27/02/2020 13:22 Thay đổi địa chỉ Công ty và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 (Tải về)
►26/02/2020 13:30 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT và thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Tải về)
►22/01/2020 13:22 Công bố thông tin đính chính báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 (Tải về)
►17/01/2020 08:56 Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 (Tải về)
►09/01/2020 16:10 Công bố thông tin về việc đã nộp tiền theo quyết định số 10078/QĐ-CT của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương (tải về)
►07/01/2020 09:15 Công bố quyết định của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương về việc xử lý vi phạm về thuế  qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế (Tải về)
Công Ty Cổ Phần Mirae


Trụ Sở Chính
ĐT: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457    Fax: +84 (274) 3791-037​   

Chi Nhánh Hưng Yên
ĐT: +84 (221) 3974 170~171      Fax: +84 (221) 3974 172

Văn Phòng Seoul
ĐT: +82 (2) 539-4300   Fax: +82 (2) 539-8719
2020 Mirae Joint Stock Company2020 Mirae Joint Stock Company2020, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn