Thông Tin Cổ Đông Năm 2017
► 25/01/2018 13:01 Báo cáo quản trị công ty năm 2017 (tải về)
► 23/01/2018 14:31 Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trong quý 4 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước (tải về
► 22/12/2017 08:27 Ngày 21/12/2017, Công ty Mirae đã nhận được Quyết định số 7712/QĐ-CT ngày 20/12/2017 của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước (Tải về) với nội dung như sau:
  • Số tiền thuế GTGT được hoàn : 9.971.535.005 đồng
  • Phần bù trừ với các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước : 7.504.044.556 đồng.
  • Phần còn lại được hoàn trả sau khi bù trừ: 2.467.490.449 đồng.
Đồng thời, công ty xin công bố đã nộp hết khoản tiền phạt và tiền chậm nộp thuế 7.804.044.556 đồng theo Thông báo số 52851/TB-CT ngày 20/12/2016 và đã được giải trình tại Công văn số 43/2017/CV-CK ngày 16/10/2017, chi tiết như sau:
  • Công ty nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước ngày 09/11/2017 : 300.000.000 đồng
  • Bù trừ với tiền hoàn thuế GTGT như trên : 7.504.044.556 đồng
► 19/12/2017 15:44 Ngày 18/12/2017, Công ty Mirae đã nộp số tiền 2.100.000 đồng tiền vi phạm hành chính về thuế theo Quyết định số 7580/QĐ-CT ngày 14/12/2017 của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương về việc xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế

► 18/12/2017 09:05 Ngày 18/12/2017, Công ty Mirae nhận được Quyết định số 7580/QĐ-CT ngày 14/12/2017 của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương về việc xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế, nội dung như sau: Xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời kỳ kiểm tra hoàn thuế từ tháng 10/2015 – 07/2017, số tiền : 2.100.000 đồng (Tải về)

► 01/12/2017 14:11 Ngày 30/11/2017 HĐQT Công ty Cổ Phần Mirae đã ban hành  Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐQT về việc vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Khu Công Nghiệp Bình Dương (Tải về)

► 18/10/2017 09:02 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoàn tất ngày 17/01/2017 (Tải về)
  
► 16/10/2017 13:55  Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu (Tải về

► 16/10/2017 13:40  ​Ngày 09/10/2017, HĐQT Công ty cổ phần Mirae đã ban hành Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh lần 2 phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 8 triệu cổ phiếu hoàn tất ngày 17/01/2017 (Tải về)

► 16/10/2017 09:02  ​Công ty cổ phần MIrae xin công bố nội dung Công văn số 43/2017/CV-CK ngày 16/10/2017 giải trình theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (Tải về)

► 29/08/2017 13:24  ​Ngày 28/08/2017, Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành Viên HĐQT Công ty cổ phần Mirae nhiệm kỳ 2015-2019 của ông Shin Woo Chang. Theo đó, ông Shin Woo Chang xin thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae từ ngày 16/09/2017 vì lý do cá nhân.
Căn cứ khoản 4 Điều 27 Điều lệ Công ty cổ phần Mirae, ông Shin Woo Chang không còn tư cách thành viên HĐQT Công ty cổ phần Mirae  từ  ngày 16/09/2017.
Công ty xin công bố thông tin này và để đảm bảo các quy định về thành phần HĐQT, Công ty sẽ bầu bổ sung thành viên mới tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sắp đến

► 17/08/2017 13:49  ​Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2017 giảm so với cùng kỳ năm trước (Tải về)

► 26/07/2017 13:25  ​Báo Cáo Quản Trị 6 Tháng Đầu Năm 2017 (Tải về)

►14/07/2017 09:53 Công ty cổ phần Mirae công bố tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ hoàn tất ngày 17/01/2017 (tải về)  

►11/07/2017 09:39  Ngày 11/07/2017, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán Hà Nội (CPA-Hanoi). Công ty CPA-Hanoi sẽ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên cho kỳ hoạt động từ 01/01/2017 đến 30/06/2017 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty cổ phần Mirae

►30/06/2017 15:40  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ 11  (Tải về)

►30/06/2017 09:40  HĐQT công ty ban hành Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐQT về việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Maritime Bank - CN Bình Dương (Tải về)

►29/06/2017 15:40  HĐQT công ty ban hành Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐQT về việc đề nghị tái cấp tín dụng tại Ngân hàng Agribank - CN Sóng Thần  (Tải về)

►30/05/2017 15:40  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 25/05/2017 (Tải về)

►19/05/2017 08:23  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 17/05/2017 (Tải về)

►05/05/2017 15:32  HĐQT công ty ban hành Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông ( tải về)

►31/03/2017 08:00  Giải trình thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2016 (tải về)

►17/03/2017 13:15  Công ty xin công bố tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017:
►09/03/2017 10:08  Thông báo mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
►22/02/2017 11:01  Ban hành Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ  (Tải về)

►16/02/2017 10:27  Ban hành Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 và thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự  (Tải về)

►08/02/2017 14:30  Ban hành Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 8 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ hoàn tất ngày 17/01/2017  (Tải về)

►23/01/2017 09:30 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 (Tải về)

►18/01/2017 17:13 Thông báo ngày trở thành cổ đông lớn (Tải về)

►18/01/2017 17:08 Công bố thông tin Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành (Tải về)

►18/01/2017 17:05 Báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ (Tải về)
 
Công Ty Cổ Phần Mirae


Trụ Sở Chính
ĐT: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457    Fax: +84 (274) 3791-037​   

Chi Nhánh Hưng Yên
ĐT: +84 (221) 3974 170~171      Fax: +84 (221) 3974 172

Văn Phòng Seoul
ĐT: +82 (2) 539-4300   Fax: +82 (2) 539-8719
Thông Tin Cổ Đông Năm 2017 Mirae Joint Stock CompanyThông Tin Cổ Đông Năm 2017 Mirae Joint Stock CompanyThông Tin Cổ Đông Năm 2017, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn