Banner
Thông Tin Cổ Đông Năm 2014
11/02/2015 08:12 ►​   Báo Cáo Quản Trị 2014 (tải về)
 
28/01/2015 09:41 ►​   Giải Trình Điều Chỉnh Báo Cáo Tài Chính Quý IV/2014  (tải về)
 
13/01/2015 11:09 ►​   Thay Đổi Số Lượng Cổ Phiếu Có Quyền Biểu Quyết Đang Lưu Hành (tải về)
 
30/12/2014 13:44 ►​   HĐQT Ban Hành Nghị Quyết số 5/2014/NQ-HĐQT Về Việc Điều Chỉnh Điều Lệ Và Ban Hành Bổ Sung                                     4.039.678 Cổ Phiếu Phát hành Thêm Để Tăng Vốn Điều Lệ Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu (tải về)
 
30/12/2014 13:41 ►​   Báo Cáo Kết Quả Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu (tải về)
 
19/12/2014 08:32 ►​   Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đầu Tư  (tải về)
 
11/12/2014 15:18 ►​   Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông Để Tăng Vốn Cổ Phần (tải về)
 
09/12/2014 15:31 ►​   Công Bố Phát Hành Cổ Phiếu Thưởng Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu (tải về)
 
03/12/2014 08:58 ►​   Thay Đổi Số Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết  (tải về)
 
01/12/2014 15:58 ►​   Thay Đổi Số Lượng Cổ Phiếu Có Quyền Biểu Quyết Đang Lưu Hành  (tải về)
 
31/10/2014 09:55 ►​   HĐQT Ban Hành Nghị Quyết Số 03/2014/NQ-HĐQT (tải về)
Công Ty Cổ Phần Mirae


Trụ Sở Chính
ĐT: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457    Fax: +84 (274) 3791-037​   

Chi Nhánh Hưng Yên
ĐT: +84 (221) 3974 170~171      Fax: +84 (221) 3974 172

Văn Phòng Seoul
ĐT: +82 (2) 539-4300   Fax: +82 (2) 539-8719
Thông Tin Cổ Đông Năm 2014 Mirae Joint Stock CompanyThông Tin Cổ Đông Năm 2014 Mirae Joint Stock CompanyThông Tin Cổ Đông Năm 2014, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn