Banner
Máy Sản Xuất

Cotton Mattress M/C – Selling to Bedding Company (Fiber Mattress,  filling material for sofa, other related items)

Padding Machine Produce padding for blanket, jacket Other related items (such as filter for Civil construction, etc)
 
PADDING MACHINE

Garment Machinery

QUILTING MACHINE
Garment Machinery
Garment Machinery
Máy Chần Vi Tính                                                                          Bảng điều Khiển
 MATTRESS MACHINE
Garment Machinery
 
Garment Machinery
Mixing                                                                                                              Beater Opener
Garment Machinery
Two Doffer Card                                                                                                                Heat Bonding Dryer
Garment Machinery
Q-Winder                                                                                                                             Slitter
Garment Machinery
Winder
Công Ty Cổ Phần Mirae


Trụ Sở Chính
ĐT: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457    Fax: +84 (274) 3791-037​   

Chi Nhánh Hưng Yên
ĐT: +84 (221) 3974 170~171      Fax: +84 (221) 3974 172

Văn Phòng Seoul
ĐT: +82 (2) 539-4300   Fax: +82 (2) 539-8719
Máy Sản Xuất Mirae Joint Stock CompanyMáy Sản Xuất Mirae Joint Stock CompanyMáy Sản Xuất, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn