Banner
Lịch Sử Hình Thành
1. Thông tin khái quát :
 • Tên giao dịch:  Công ty cổ phần Mirae
 • Giấy chứng nhận đầu tư số :461033000152 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 06/07/2007 , cấp điều chỉnh lần thứ 10 ngày 28/09/2015.
 • Vốn điều lệ: 488.814.430.000 đồng
 • Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 488.814.430.000 đồng
 • Địa chỉ: Khu Phố 1B, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
 • Số điện thoại: 0650 3791 038              Số fax: 0650 3791 037
 • Website: www.miraejsc.com
 • Mã cổ phiếu: KMR
2 .Quá trình hình thành và phát triển :
OUR STORY
  
Công ty Cổ phần Mirae tiền thân là Công ty TNHH Mirae Fiber VN, chính thức thành lập ngày 15/11/2001. Công ty TNHH Mirae Fiber VN có chủ đầu tư là Công ty TNHH Mirae Fiber Technology Co., Ltd. Điểm qua quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Mirae có các cột mốc đáng nhớ như sau:
 
 
 •  
Sự kiện Vốn điều lệ Vốn niêm yết GCN đầu tư
Năm 2001 : THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MIRAE FIBER VN
 1.  
Thành lập Công ty TNHH Mirae Fiber VN (chủ đầu tư là Công Mirae Fiber Tech của Hàn Quốc) 650.000 USD  
 1.  
 1.  
Tăng vốn pháp định 950.000 USD  
 1.  
 1.  
Tăng vốn pháp định 1.050.000 USD  
 1.  
 1.  
Tăng vốn pháp định 2.500.000 USD  
 1.  
 1.  
Tăng vốn pháp định 3.760.000 USD   130B/GPĐC2 -KCN-BD
Năm 2007 : CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
 1.  
Chuyển đổi thành Công ty cổ phần Mirae. 116.820.660.000 đồng
(7.260.000 USD)
 
 1.  
 1.  
Tăng vốn điều lệ 132.870.660.000 đồng(8.260.000 USD)  
 1.  
điều chỉnh lần 1
Năm 2008: NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM
 1.  
Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM 132.870.660.000 đồng (8.260.000 USD) 72.368.500.000 đồng  
 1.  
Mở rộng nhà xưởng 132.870.660.000 đồng (8.260.000 USD) 72.368.500.000 đồng
 1.  
điều chỉnh lần 2
 1.  
Bổ sung ngành nghề kinh doanh : sản xuất, gia công, lắp ráp máy móc thiết bị làm gòn, đệm... 132.870.660.000 đồng (8.260.000 USD) 72.368.500.000 đồng
 1.  
điều chỉnh lần 3
Năm 2010: HỢP NHẤT VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE FIBER VIỆT NAM (KMF)
 1.  
Hợp nhất với CTCP Mirae Fiber Việt Nam tại Hưng Yên. Công ty đã phát hành thêm 14.017.123 cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu để sở hữu 100% giá trị tài sản thuần của Công ty Cổ Phần Mirae Fiber. 273.041.890.000 đồng
( 16.968.609 USD)
212.539.730.000 đồng
 1.  
điều chỉnh lần 4
Năm 2010 - 2012: PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG
 1.  
Tăng vốn điều lệ do phát hành 4.076.111 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM 324.511.870.000 đồng( 20.167.290 USD) 253.300.840.000 đồng.
 
 1.  
điều chỉnh lần 5
 1.  
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính do Nhà nước thay đổi tên gọi hành chính 324.511.870.000 đồng( 20.167.290 USD) 253.300.840.000 đồng.
 
 1.  
điều chỉnh lần 6
 1.  
Tăng vốn điều lệ do phát hành  1.947.035 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM 343.982.220.000 đồng (21.102.106 USD) 268.498.540.000 đồng
 1.  
điều chỉnh lần 7
Năm 2014 – 2015 : CHÀO BÁN RIÊNG LẺ , PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀNIÊM YẾT BỔ SUNG
 1.  
Niêm yết bổ sung 7.548.368 cổ phiếu của các cổ đông sáng lập nước ngoài trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM 343.982.220.000 đồng (21.102.106 USD) 343.982.220.000 đồng  
 1.  
Tăng vốn điều lệ do chào bán riêng lẻ 6.000.000 cổ phiếu và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM 403.982.220.000 đồng
(23.926.965 USD)
403.982.220.000 đồng
 
 1.  
điều chỉnh lần 8
 1.  
Tăng vốn điều lệ do phát hành 4.039.678 cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM 444.379.000.000 đồng
(25.828.885 USD)
444.379.000.000 đồng
 1.  
điều chỉnh lần 9
 1.  
Tăng vốn điều lệ do phát hành 4.443.543 cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM 488.814.430.000 đồng
( USD )
488.814.430.000 đồng
 
điều chỉnh lần 10

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh :    
* Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất, gia công và kinh doanh sản phẩm gòn, tấm chần gòn, gòn kim, vải địa kỹ thuật nguyên phụ liệu may mặc;
 • Sản xuất, gia công và kinh doanh túi ngủ, chăn, khăn trãi giường, gối, nệm;
 • Sản xuất, gia công và kinh doanh nguyên phụ liệu ngành dệt may;
 • Lắp ráp máy móc thiết bị các loại làm gòn, nệm, chần gòn, nệm, lò xo, máy thêu;
 • Sản xuất nệm lò xo;
 • Thực hiện quyền nhập khẩu nệm lò xo và máy móc thiết bị làm gòn, nệm, chần gòn, nệm lò xo.

* Địa bàn kinh doanh :
Sản phầm của Công ty được sản xuất tại 2 nhà máy ở Bình Dương và Hưng Yên và được cung cấp trên toàn quốc và xuất khẩu đến các thị trường may mặc lớn của Việt Nam như Hàn Quốc, Châu Âu và Mỹ.

4.Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:
 • Mô hình quản trị:
Công ty hoạt động theo mô hình quản trị của một công ty cổ phần đại chúng theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng Khoán bao gồm:
 • Đại hội đồng cổ đông
 • Hội đồng quản trị
 • Ban kiểm soát
 • Ban giám đốc
 • Các cán bộ quản lý
Công Ty Cổ Phần Mirae


Trụ Sở Chính
ĐT: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457    Fax: +84 (274) 3791-037​   

Chi Nhánh Hưng Yên
ĐT: +84 (221) 3974 170~171      Fax: +84 (221) 3974 172

Văn Phòng Seoul
ĐT: +82 (2) 539-4300   Fax: +82 (2) 539-8719
Lịch Sử Hình Thành Mirae Joint Stock CompanyLịch Sử Hình Thành Mirae Joint Stock CompanyLịch Sử Hình Thành, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn