Banner
Thông Tin Niêm Yết
Cổ phiếu Công ty cổ phần Mirae được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Mirae
Mã cổ phiếu: KMR
Mã ISIN : VN000000KMR2
Ngày giao dịch đầu tiên: 30/06/2008
Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết  : 48.881.443 cổ phiếu
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 48.877.807 cổ phiếu
Công Ty Cổ Phần Mirae


Trụ Sở Chính
ĐT: +84 (274) 3791-038~9 / 3737 457    Fax: +84 (274) 3791-037​   

Chi Nhánh Hưng Yên
ĐT: +84 (221) 3974 170~171      Fax: +84 (221) 3974 172

Văn Phòng Seoul
ĐT: +82 (2) 539-4300   Fax: +82 (2) 539-8719
Thông Tin Niêm Yết Mirae Joint Stock CompanyThông Tin Niêm Yết Mirae Joint Stock CompanyThông Tin Niêm Yết, Mirae Joint Stock Company4.6 trên 168 Bình chọn