Đang thực hiện
  • Ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐQT về việc triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%. 

  • Ngày 30/10/2014, HĐQT ban hành Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết 6 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ hoàn tất vào ngày 08/10/2014

HĐQT ban hành nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐQT
  •  
  •  
 
Thiết kế web bởi Web123.vn