Đang thực hiện
  • Ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐQT về việc triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%. 

HĐQT ban hành Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐQT
  •  
  •  
 
Thiết kế web bởi Web123.vn